Chưa được phân loại

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Lượt đọc: 1561 / Tùng Nguyễn - 14/11/2016 - 11:50
Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI (Sau đây gọi tắt là “CVI”) thu thập, lưu ...
Chi tiết
Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Lượt đọc: 1591 / Tùng Nguyễn - 14/11/2016 - 11:48
Chính sách đổi trả hàng & giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại Gastosic.vn, chính sách này là một phần của quy chế hoạt động thương mại ...
Chi tiết
Chính sách giao nhận, chuyển hàng

Chính sách giao nhận, chuyển hàng

Lượt đọc: 1970 / Tùng Nguyễn - 14/11/2016 - 11:46
Chính sách giao hàng tại Gastosic.vn, chính sách này là một phần của quy chế hoạt động thương mại điện tử của Công ty Cổ Phần Dược ...
Chi tiết
Quy chế hoạt động TMĐT

Quy chế hoạt động TMĐT

Lượt đọc: 1771 / Tùng Nguyễn - 14/11/2016 - 11:40
Trang thương mại điện tử Gastosic.vn do Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI (Gọi tắt là CVI) thực hiện và vận hành. Thành viên trên ...
Chi tiết
Trang 7/71234567
>